กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม 2 กุมภาพันธ์ 2560

วันนี้เป็นวันกิจกรรมโครงการของเรา ดำเนินการมาถึงกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนรู้จักการหาคำ และความหมายของคำได้จากการเปิดพจนานุกรม นอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)