วันที่ 43 พี่สอนน้อง&กาดหมั้วคัวฮอม (วันที่ 19 มกราคม 2560)

กิจกรรมตอนเช้าของวันนี้ เป็นกิจกรรม พี่สอนน้อง คือ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนชั้น ป.6 เป็นคนสอนน้องๆ ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.5 จัดกิจกรรมเป็นฐาน ให้แต่ละห้องเข้าฐานและเวียนฐาน มีทั้งหมด 10 ฐาน ใช้เวลาฐานละ 15 นาที นักเรียนชั้น ป.6 จะทำการสอนในวิชาต่างๆ มีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิต สังคม และสุขศึกษา สอนโดยแยกเนื้อหาตามระดับชั้น ได้ข่าวว่านักเรียนหรือรุ่นพี่ ป.6 เตรียมการสอนเป็น 2 อาทิตย์ กว่าจะได้เนื้อหาและกิจกรรมมาสอนน้อง แต่ละฐานก็จะมีคุณครูตามกลุ่มสาระวิชาประจำอยู่ด้วย ส่วนนักศึกษาฝึกสอน ครูแนนและพองเพื่อน ทำหน้าที่ในการดูแลนักเรียนของชั้นตัวเองในการเดินไปเข้าฐานแต่ละฐาน และดูความเรียบร้อยของนักเรียนขณะทำกิจกรรม นักเรียนก็ให้ความร่วมมือกับรุ่นพี่ดี ฐานแรก ๆ จะยังดีมากๆ และสนใจ เพราะว่าตื่นเต้น แต่พอเริ่มมาฐานท้าย ๆ ใกล้คบแล้ว เริ่มไม่สนใจและไม่ตั้งใจฟังที่พี่เขาสอน ห่วงแต่จะย้ายฐานและเล่นมากกว่า คนที่ตั้งใจก็จะได้รับของรางวัลเยอะหน่อย ^^ รางวัลของคนเก่ง ก็อย่างว่าเด็กมักสมาธิสั้น นาน ๆ ไปมักไม่อยากทำ หลังจากที่นักเรียนฐานครบก็หมดในช่วงเช้าพอดี


ภาพกิจกรรม พี่สอนน้องในช่วงบ่าย จะมีการจัดขายของ ของนักเรียน กาดหมั้วคัวฮอม เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก นักเรียนได้ลงมือทำจริง ได้ลอง เป็นทั้งผู้ซ้อและผู้ขาย กิจกรรมนี้ถ้ามองให้ดีๆ เป็นกิจกรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์หลายๆ สาขาวิชาเข้ามาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ เผลออาจจะมีวิชาภาษาอังกฤษด้วย มีดนตรี ด้วย นะคะ ดนตรีก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็เป็นนักศึกษาฝึกสอน ร้องเพลงกลุ่ม ดูแล้วเป็นกันเอง สนุกมาก และที่สำคัญ วันนี้ครูแนนเสียเงินกับการซื้อของนักเรียนเยอะ มากด้วยคะ


ภากิจกรรม กาดหมั้วคัวฮอมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)