Unit 47 : Walk rally ABCM (9.2.17)


เป็นโครงการที่เหนื่อยมากต้องเคยต่อสู้กับปัญหา เผชิญหน้ากับคนหลายๆ ฝ่าย ซึ่งทำให้รู้ซึ้งเลยว่าการทำงานประสานงานกับคนเยอะๆ เราไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจกับสิ่งที่เราทำได้ เป็นโครงการที่เหนื่อยทั้งแรงกายและแรงใจ แต่สุดท้ายเมื่อทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ถึงแม้ระหว่างทางมันจะทุลักทุเลยังไง แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปอย่างสวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)