170209-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Brief & short

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.09

Ref.#596011


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่าใช้ “brief” โดยเฉพาะกับ “duration of time” เช่น

‘a brief stay in a hospital.’

และความหมายอื่นของ “brief” คือ

“concise” (สั้น) “curt” (ห้วน) และ “succinct” (กระชับ) เช่น

‘The chairman made a brief talk of only five minutes.’

สำหรับ “short” ใช้ได้ทั้ง กับ “เวลา” และ “พื้นที่” เช่น

‘That was a short meeting.’

‘Joe is a short man.’

หากใช้ว่า “a brief distance” หรือ “a brief skirt” ถือว่า ไม่เป็นทางการ

เพราะเหตว่า “short” สามารถใช้ได้ในเกือบทุก สถานการณ์

แต่ควรใช้ “brief” แต่เพียงกับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเวลาเท่านั้น


Oxford Dictionary of English

อธิบาย การใช้ “brief” เป็น นาม

ใน British English หมายถึง

“คำสั่งชุดหนึ่งให้แก่คนหนึ่ง เกี่ยวกับ งานหรือหน้าที่ ของเขา” เช่น

‘His brief is to turn-round the country’s fortunes.’

เมื่อใช้ทางกฎหมาย หมายถึง

“ข้อสรุปของ จุดต่างๆทั้งด้าน ‘facts and legal’ ในคดี ที่ให้แก่ ทนาย เพื่อต่อสู้ในศาล เช่น

‘He cannot be too highly recommended, if he is free and will take the brief.’

และใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง ‘a solicitor” หรือ ‘barrister’ (ทนาย)

ใน US English ใช้ “brief” หมายถึง

“ข้อเขียน ในเรื่อง ‘facts and legal points’ ที่สนับสนุน คู่ความฝ่ายหนึ่ง ที่เสนอแก่ศาล”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)