​ฝึกอบรม การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 1/2560วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรม การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 1/2560วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข
034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : [email protected]
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)