ชีวิตที่พอเพียง : 2841. YouTube HITAP Thai


ขอแนะนำเรื่องดีใน YouTube HITAP Thai ที่มีการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ และเรื่องการวิจัยสุขภาพ ดูได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๑๒ ม.ค. ๖๐บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)