170120-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – beautiful & handsome

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.18


Beautiful และ handsome และ gorgeous

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “beautiful”

(เน้น พยางค์ แรก byoo) ว่า “byoo-tuh-fuh l”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “gorgeous”l

(เน้น พยางค์ แรก gawr) ว่า “gawr-juh s”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “handsome”

(เน้น พยางค์ แรก han) ว่า “han-suh m” (สังเกตไม่ออกเสียง “d”)


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย คำที่ใช้บรรยายถึง “บางคนที่ สวยงามน่ามอง” รวมถึง

“attractive” “beautiful” “good-looking” “gorgeous” “handsome”

“pretty” และ “stunning”

สำหรับ “young children” สามารถใช้ “attractive” และ “gorgeous”

แต่ไม่อาจใช้ว่า “good-looking” เช่น

‘She had grown into a chubby attractive child, with a mop of auburn curls like her mother’s.’

สำหรับ “handsome” ใช้บรรยายถึง ผู้ชาย มากกว่า ผู้หญิง

เพื่อกล่าวถึง “ผู้ชายใดๆ ผู้มี ‘pleasant features’ เป็นปกติ”

เมื่อ ใช้กับผู้หญิง เพียงเมื่อบรรยายถึง

“ผู้มี ร่างท้วมและ regular” มากกว่า ร่างเล็กบอบบาง เช่น

“He was a tall, dark, and undeniably handsome man.’

‘In the 1930’s the ideal woman was classically handsome rather than childishly pretty.’

โดยทั่วไป ใช้ “beautiful” และ “pretty”

บรรยายถึง ผู้หญิงและ เด็ก มากกว่า ชาย

เว้นแต่ เด็กชายที่เล็กมาก อาจเรียกได้ว่า “pretty”

ไม่อาจใช้กับเด็กชายที่โต เนื่องจากเป็นคำที่มีนัย บอบบาง/เหมือนผู้หญิง เช่น

‘….. a beautiful young girl with long hair.’

‘Our mother was laughing and looking pretty and happy.’

‘Such a pretty baby,’ clucked Mrs. Morrison.’

ยังสามารถ กล่าวถึง “a woman” ว่า “stunning”

โดยเฉพาะเมื่อเธอ แสดงท่าทางที่ น่ามอง หรือ แต่งกายอย่าง attractive มาก เช่น

‘An onlooker said the bride looked stunning in a full-length ivory dress.’

ถ้าคุณกล่าวว่า บางคน “is beautiful”

คุณบอกเป็นนัย ว่าเป็น คนที่ “น่ามองอย่างมาก” มากกว่า เมื่อเรียกว่า

เป็นคน “attractive” “good-looking” “handsome” หรือ “pretty”

ถ้าคุณกล่าวว่า บางคน “is gorgeous” หรือ “stunning”

หมายความว่า “เป็นคน ที่ น่ามองดูอย่างที่สุด”

ข้อควรระวัง:

คุณสามารถ บรรยายถึง ลักษณะท่าทาง (appearance) บางคน

ด้วยการกล่าวว่า พวกเขา “look nice” หรือ “look wonderful”

หากแต่ ถ้าคุณเรียก “บางคน ‘a nice man’ หรือ ‘a wonderful woman’”

หรือกล่าวว่า “they are nice” หรือ “are wonderful”

เป็นการกล่าวถึง “character” ของเขา มิใช่ “ลักษณะท่าทาง”

เช่นเดียวกัน มีการใช้ “lovely” บ่อยมาก

บรรยายถึง “character” ของบางคน แทนที่จะเป็น “appearance”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)