170120-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – beat & defeat & win

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.18


Beat และ defeat และ win

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย กริยา “beat”

เมื่อใช้ในความหมาย “การตี”= “a blow” หรือ “blows”

มีคำพ้องคือ “hit” “pound” “strike” “trash”

โดย “hit” แสดงนัย “giving of repeated blows” เช่น

“to beat a rug.”

โดยใช้ “hit” ปกติจะเป็นการ ตีครั้งเดียว เจาะจงตรงจุด เช่น

“to hit a ball”

ใช้ “pound” เป็นการ ตีอย่างแรงและซ้ำหลายครั้ง

บ่อยครั้ง ด้วย กำปั้น’ (fist) เช่น

“to pound the table”

ใช้ “strike” เป็นการ ตี หนึ่งหรือหลายครั้ง ทันทีทันใด อย่างแรง เร็ว เช่น

“to strike a gong.”

ใช้ “trash” แสดงนัย การตีซ้ำหลายครั้ง เป็นการทำโทษ

แสดงความ มีกำลังเหนือกว่า เช่น

“to trash an opponent.”


American Heritage Dictionary

ให้ความหมาย คำพ้อง “beat” เป็นการ ตีอย่างแรงและซ้ำหลายครั้ง

beat each other with sticks.”

“a ship battered by storm waves.”

buffeted him with her open palm.”

hammered his opponent with his fists.”

“troops pounded by mortar fire.”

pummeled the bully soundly.”

“dolphins trashing the water with their tails.”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายการใช้ “beat”

การ “beat” บางคน/บางสิ่ง หมายถึง

“to hit them several times very hard.” เช่น

‘His stepfather used to beat him.’

‘The rain was beating against the window.’

ถ้าคุณ “beat” บางคน ในการแข่งกีฬา

หมายถึง คุณ ชนะ (defeat) พวกเขา เช่น

‘She always beats me when we play chess.’

รูป ‘past tense’ ของ “beat” คือ “beat”

รูป “-ed” participle คือ “beaten” เช่น

‘Arsenal beat Oxford United 5-1.”

‘They were beaten to death.’

ให้รายละเอียด การใช้ “beat” “defeat” และ “win”

ถ้าคุณ “win” a war/fight/game หรือ contest.

หมายถึง “คุณ ‘defeat’ your opponent.”

รูป ‘past tense’ และ รูป “-ed” participle

ของ “win” คือ “won” เช่น

‘We won the game easily.’

‘The party had won a great victory.’

อย่าใช้ว่า “บางคน ‘wins’ an enemy/opponent in a war/battle.”

ให้ใช้ว่า “One side defeats the other.” เช่น

‘The French defeated the English troops.’

ในการ แข่งกีฬา หรือ แข่งขัน

คุณกล่าวว่า “บุคคลหนึ่ง/ฝ่ายหนึ่ง “defeat” หรือ “beats” อีกฝ่าย เช่น

‘He defeated his rival in the semi-finals and went on to win the tournament.’

‘She beat him at chess.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)