ครั้งที่ 8 วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง “การสอนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย”

บันทึกการฝึกสอน

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง “การสอนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่าย”


อรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธที่สดใสกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้เรารู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะและน่าเบื่อจนไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ได้แต่บอกกับตัวเองว่า “ไม่ว่าจะยากสักแค่ไหนเราต้องทำให้ได้และต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้” จากนั้นราเริ่มที่จะเอาเนื้อหาสาระและเรื่องราวที่เราจะสอนนั้นมากระจายดูว่าจะต้องสอนอะไรบ้างและกิจกรรมแนวไหนที่เราสามารถจัดให้กับนักเรียนได้บ้าง สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนนั้นคืออะไร เป้าหมายสำคัญในการเรียนการสอนคืออะไร นั่งนึกอยู่นานกว่าการเขียนแผนการสอน 1 แผนจะประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้เวลาและใช้การทบทวนหลายต่อหลายรอบ ดูว่าแผนการสอนนั้นสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรและแก้ไขอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะได้แผนการสอนที่ดีที่สุด วันนี้ก็เช่นเดียวกันจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พยายามทำให้เด็กนักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานโดยจัดกิจกรรม “โดมิโนต่ออย่างไรให้ได้ใจความ” ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เปลี่ยนอิริยาบถในการเรียนบ้าง ซึ่งครูจะให้นักเรียนเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ช่วยกันตอบคำถาม ช่วยกันเรียงข้อความที่ครูให้มานักเรียนแต่ละคนให้ความสนใจและตั้งใจเรียนทุกคน ถือว่าการเรียนการสอนในวันนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเท่าที่ควร นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจ ทำให้เรารู้แล้วว่าต่อให้รายวิชานั้นจะน่าเบื่อแค่ไหนถ้าเรารู้จักคำว่าพลิกแพลงทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)