DAY19 TRY TO DO SOMETHING NEW (1 Dec 2016)


ครูประจำชั้น ป.1/1 ติดต่อเรามาว่าอยากให้เราสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ เราจะสะดวกสอนไหม รีบตอบทันทีว่า ว่างค่ะ พร้อมสอนเสมอเมื่อเธอขอมา แต่ครูเขาก็บอกว่าขอไปถามผู้ปกครองก่อนว่าจะตกลงหรือไม่ โดยเนื้อหาที่เราสอนก็คือในหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้เรียนอยู่แล้ว หรือจะหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเสริมเอาเองก็ได้ เย็นวันนี้เราก็เลยรีบไปหาซื้อหนังสือเสริมอื่นๆ จนได้มาหนึ่งเล่มที่ดูจะมีประโยชน์ มากที่สุดแล้ว ค่าจ้างที่ได้ตอบแทนคือ ครั้งละ 300 บาท หนึ่งเดือนเรียน 5 ครั้ง เราจะได้เงินเดือนค่าสอนพิเศษ 1500 บาท นี่ยังไม่รวมเวลาครูท่านอื่นไม่มาสอนแล้วให้เราสอนแทนก็จะได้ครั้งละ 200 บาท ถือว่าเป็นการหารายได้พิเศษและฝึกวิชาการสอนของเราไปในตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)