170106-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Assume & presume

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.05

Ref.#595629


Assume และ presume

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “assume”

(เน้น พยางค์ หลัง soom) ว่า “uh-soom

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “presume”

(เน้น พยางค์ หลัง zoom) ว่า “pri-zoom


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า ทั้ง “assume” และ “presume”

มีความหมายเกี่ยวข้อง หากแต่ แตกต่าง ที่แยกกันได้ เช่น

โดยที่ to “assume” หมายถึง

“to take for granted” = “ทึกทัก” หรือ “สมมติ เอาเอง”

“to infer without proof” = “เชื่อว่าจริงโดยไม่ได้พิสูจน์” เช่น

‘Mrs. Black assumed that her husband had paid the bill.’

‘Let us assume for a moment that the plan succeeds.’

‘Don’t always assume the worse.’

‘I had assumed him to be a Belgian.’

ส่วน to “presume” หมายถึง

“การเชื่อว่า บางสิ่ง เป็น ‘a fact’”

หรือ “to infer” ว่าเป็นความจริง โดยมีได้ทำการพิสูจน์ก่อนว่าไม่ใช่” เช่น

‘I presumed him to be her husband.’

‘They are very expensive, I presume?’

‘We must presume innocent until we have proof of guilt.’

เช่น เมื่อ Stanley พบกับ นักสำรวจอีกคน ในป่า

เขามิได้กล่าวว่า “Dr. Livingstone, I assume.”

หากแต่ กล่าวว่า “Dr. Livingstone, I presume.”

เพราะเหตุว่า “สถานการณ์ ชี้ชัดว่า บุคคล ที่เขาพบนั้น ไม่อาจเป็นคนอื่นได้”

หากแต่ ในการสนทนาปกติ อาจใช้คำไหนก็ได้


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การใช้ “assume” เป็นทางการ มากกว่า

โดยใช้ในสำนวน “it is assumed that” บางสิ่ง เป็นความจริง เช่น

‘It is assumed that the person is innocent.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)