วันที่ 22 จิ๊กซอว์ (19 ธันวาคม 2559)

วันนี้เป็นวันจันทร์ วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่

ฉันมีสอนวิชาสุขศึกษา ชั้น ป.4 ทั้งสองห้อง คือ ป.4/1 และ ป.4/3

วันนี้ฉันสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ซึ่งขอบข่ายของเนื้อหาในระดับชั้น ป.4 นี้เป็นเรื่องการเลือกซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม


ฉันเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทบทวนความรู้เดิมที่สอนในคาบเรียนที่แล้วก่อน

จากนั้นก็แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุม โดยใช้จิ๊กซอว์

โดยการให้เด็กหยิบจิ๊กซอว์คนละ 1 ชิ้น เมื่อทุกคนได้จิ๊กซอร์แล้วจึงให้เปิดจิ๊กซอว์พร้อมกัน แล้วก็ให้เด็กหาสมาชิกกลุ่มของตนเองให้เจอ

เด็ก ๆ ดูตื่นเต้นมากตั้งแต่ที่ฉันแจกจิ๊กซอว์ให้ และตื่นเต้นหนักเข้าไปอีกในตอนพลิกรูปจิ๊กซอว์และหาสมาชิกกลุ่มของตนเอง

ฉันมองดูเด็ก ๆ วุ่นวายกับการหาสมาชิกกลุ่มของตนเองแล้วรู้สึกขำ

เมื่อตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่สะลวง เพื่อน ๆ ก็ชอบจัดกิจกรรมแบบนี้

ฉันในตอนนั้นก็คงเหมือนเด็กในตอนนี้ที่ดูวุ่นวายพอสมควร

แต่ถึงจะวุ่นวายมันก็สนุกสนานและน่าตื่นเต้นนะ ^^


หลังจากเด็ก ๆ หากลุ่มของตนเองเจอแล้วก็ทำการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว

สุดท้าย ทุกกลุ่มก็หาชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ของกลุ่มตัวเองเจอทุกชิ้นและต่อจิ๊กซอว์ได้สำเร็จ

ใบหน้าของนักเรียนแต่ละคนดูมีความสุขมากกับกิจกรรมหากลุ่มโดยใช้จิ๊กซอว์ ^^


จากนั้นฉันก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กลุ่มตนเองได้

แต่ละกลุ่มก็จะได้รูปภาพต่างกัน ได้แก่ ภาพลิปสติก ภาพน้ำมันตับปลา ภาพครีมบำรุงผิว และภาพอาหารเสริม

ฉันสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่า วันนี้นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าปกติและมีความสุขกับการทำกิจกรรม ^^


ภาพจิ๊กซอร์ของกลุ่มที่ 1 ลิปสติก


ภาพจิ๊กซอร์ของกลุ่มที่ 2 น้ำมันตับปลา

ภาพจิ๊กซอร์ของกลุ่มที่ 3 ครีมบำรุงผิว

ภาพจิ๊กซอร์ของกลุ่มที่ 4 อาหารเสริม


ภาพการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ


ภาพการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ


ภาพการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ


ภาพการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ


หลังจากให้เวลาเด็ก ๆ อภิปรายวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง 4 ประเภทแล้ว ฉันก็ให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ

ฉันรู้สึกว่าวันนี้เด็ก ๆ มีความสุขมากกับการทำกิจกรรม

ขอบคุณจิ๊กซอว์ที่ทำให้เด็ก ๆ ตั้งใจเรียนและมีความสุขกับการทำกิจกรรมในวันนี้ ^^

ฉันต้องขอบคุณเพื่อน ๆ ที่สะลวงด้วยที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสนำเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี ๆ แบบนี้มาใช้กับนักเรียน ^^


คาบเรียนวิชาสุขศึกษาจะมีเพียง 1 คาบต่อสัปดาห์เท่านั้น

หากเด็ก ๆ มีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาทุกคาบ คนเป็นครูอย่างฉันก็พลอยจะมีความสุขไปกับเด็ก ๆ ด้วย ^^


ภาพการนำเสนอของตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม


ภาพการนำเสนอของตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม


ภาพการนำเสนอของตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเสาวภา เรือนปัญโญ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)