170104-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Ashamed & embarrassed

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.03

Ref.#595584


Ashamed และ embarrassed

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “ashamed” ออกเสียง “uh-sheymd

ว่า ใช้ “ashamed” เมื่อ มีความรู้สึก เสียใจ “ในบางสิ่ง ที่ได้ทำผิดไป” เช่น

‘He upset Dad, and he feels a bit ashamed.’

‘They were ashamed to admit that they had lied.’

สามารถกล่าวว่า บางคน “is ashamed of” บางสิ่ง หรือ

“ashamed of” themselves เช่น

‘Jen feels ashamed of the lies she told.’

‘I was ashamed of myself for getting so angry.’

‘It’s nothing to be ashamed of.’

ถ้าคุณ “embarrassed”

ออกเสียง เน้นพยางค์ สอง “em-bar-uh s”

หมายถึง “คุณกังวลว่า ‘ผู้คนจะหัวเราะเยาะ’ คุณ” หรือ

“คิดว่าคุณ เซ่อซ่า น่าหัวเราะ” เช่น

‘He looked a bit embarrassed when he noticed his mistake.’

‘She had been too embarrassed about singing in public.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “of” ในประโยค เช่นนี้

เช่น อย่าใช้ว่า “He seemed embarrassed of the question.’

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ วลี “ashamed of” และ “ashamed for”

ตามปกติ ใช้ “ashamed of” ใน วลี เช่น

“I am ashamed of myself.” (หรือ of them หรือ ‘their deed’)

‘You should be ashamed of yourself.’

‘His clothes and manners made me ashamed of him.’

ขณะที่ใช้ “ashamed for” แต่เพียง เมื่อ

อ้างอิงถึง “บางคน ที่ควรเป็น” แต่ไม่ ละอายตนเอง เช่น

‘I am ashamed for the team’s action.’


นอกจากนี้ ยังใช้ “ashamed” ได้กับ “that” และ “to” เช่น

‘I’m ashamed that I haven’t replied to your letter yet.’

‘I feel almost ashamed that I’ve been so lucky.’

‘The football riots made me ashamed to be English.’

‘I’m ashamed to say that I lied to her.’

‘You act as if you’re ashamed to be seen with me.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)