170101-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Arbitrate & mediate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.01

Ref.#595547


Arbitrate และ Mediate

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “arbitrate”

(เน้น พยางค์ แรก ahr) ว่า “ahr-bi-treyt”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “mediate”

(กริยา เน้น พยางค์ แรก mee) ว่า “mee-dee-eyt"

(คุณศัพท์ เน้น พยางค์ แรก mee) ว่า “mee-dee-it" (สังเกต เสียงลงท้าย)


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า ความหมายทั้งสองคำ คล้ายคลึงแต่ แตกต่างในการใช้

โดย “arbitrate” หมายถึง “การตัดสิน”

ระหว่าง “คู่กรณี ที่มีข้อพิพาท” หรือ “สองฝ่ายที่อยู่ ตรงข้ามกัน”

โดย ผู้ทำหน้าที่เป็น “arbitrator”

รับฟัง “พยานหลักฐาน” จนได้ข้อสรุป

และ ให้คำตัดสิน

ขณะที่ “mediate” หมายถึง

“การทำหน้าที่ เป็น คนกลาง” ในกรณีพิพาท คือ “mediator”

หรือ เป็น “ผู้เจรจาไกล่เกลี่ย” (go between)

ข้อแตกต่างคือ

“arbitrators” ไม่มีอำนาจ (authority) ที่จะ “mediate”

เช่นที่

“mediator” ไม่มี สิทธิ ที่จะ “ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด”

และ “ให้คำตัดสิน”

โดยที่ “mediator” เสนอให้ ข้อแนะนำ (offers suggestions)

ที่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย “อาจ หรือ อาจไม่” ยอมรับ ก็เป็นได้

แต่ “ทางแก้ไข” ที่ “arbitrator” ออกให้

จะผูกพัน “คู่กรณีที่พิพาท ทั้งสองฝ่าย”


หากแต่ A-Z of Correct English Common Errors in English

อธิบายว่า “judgement” ของ “arbitrator” ที่ให้นั้น

ไม่จำเป็น จะต้องได้รับการ เชื่อฟัง (not necessarily obeyed)

และ ยังอธิบาย ความแตกต่าง

ระหว่าง “arbitrator” และ “arbiter”

ว่า “arbitrator” คือ บางคน ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ให้ทำการตัดสิน “a dispute” ว่า ถูก หรือ ผิด

ส่วน “arbiter” คือ “a judge” หรือ บางคน

ผู้มี “decisive influence” (มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาด) เช่น

‘an arbiter of fashion.’

ยิ่งกว่านั้น “arbiter” อาจ “intervene” (เข้าแทรกแซง)

เพื่อ “ยุติข้อพิพาท” (to settle a dispute)


ตัวอย่างประโยค ที่ใช้ Arbitrate และ Mediate

‘The Family Court judge asked a marriage counselor to mediate the couple’s disagreement.’

‘An impartial expert was appointed to arbitrate the issue of fringe benefits.’

‘He arbitrated in the family dispute.’

‘Both sides in the dispute have agreed to go to arbitration.’

‘The board has the power to arbitrate in a dispute.’

‘He arbitrated in the family dispute.’

‘The Secretary-General was asked to mediate in the dispute.’

‘He mediated a settlement.’

‘Mediate between the old and the new.’


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)