ทำบุญตักบาตร ( 28 ธ.ค. 59 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพุธที่ 28 เดือนธันวาคม 2559

วันนี้ทางโรงเรียนมีการทำบุญตักบาตรประจำปีของโรงเรียน เริ่มต้นวันนี้ด้วยสิ่งดี ๆ ด้วยการทำบุญ วันนี้มาโรงเรียนจะเห็นว่านักเรียนเตรียมของที่จะใส่บาตรมากันพร้อมเลย สื่อให้เห็นว่าผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองให้ความสนใจและให้ความสนใจในกิจกรรมดี ๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดให้ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมของชาวพุทธ และซึมซับสิ่งดี ๆ ฝึกในด้านของการเป็นผู้ให้ และเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาทำบุญร่วมกัน ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันทำบุญร่วมกันส่งท้ายปีนี้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)