เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนต้องมีการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนต้องมาโรงเรียน เพียงเพื่อให้สมศ.มาตรวจประเมิน เพียงเพราะว่าสมศ.ท่านว่างในวันนั้น แม้ว่าจะเป็นวันหยุด ก็ตาม บุคลากรทั้งโรงเรียนจึงต้องทำตัวให้ว่างแล้วมาทำหน้าที่ของตัวเองในวันนั้นด้วย เพียงเพื่อให้ท่านมาตรวจ โอ้ นี่กระไร การประเมินในระบบการศึกษาไทย ที่ว่าประเมินตามสภาพจริง ความจริงที่ไม่จริง นักเรียนจึงหยุดเรียนในวันจันทร์และวันอังคารแทน และแล้ว ชุมนุมของเราก็ยังไม่สามารถเข้าไปหาเวลาที่จะพบปะ พูดคุยกันได้ หวังว่าสัปดาห์ ถัดไป คงเข้าสู่ภาวะปกติ