เรียนรู้จากสถาบันพัฒนาทุนทางสังคมจ.ตราด

ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจ.ตราดด้วยหลักธรรมทางศาสนาอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตทางโลกด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างชาญฉลาด

ผมไปร่วมงานสมัชชาคุณธรรมที่กรุงเทพวันที่28-30ต.ค. ได้พบกับเพื่อนเก่าคือพี่อาคมจากจ.ตราดซึ่งอ.วิจารณ์ พานิชเคยเขียนถึง พี่อาคมโตมาจากครอบครัวพ่อค้าคนจีน จึงมียีนการค้าและความขยันหมั่นเพียร อดออมครบสูตรคนจีนเสื่อผืนหมอนใบ จุดเปลี่ยนสำคัญของพี่อาคมคือ การได้รับใช้พระอาจารย์สุบิน ปณีโตซึ่งทำให้พี่อาคมเปลี่ยนชีวิตจากผู้ประกอบการทางธุรกิจมาเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อลดละเลิกกิเลสทางโลกโดยใช้กลุ่มสัจจะสะมทรัพย์พัฒนาครบวงจรชีวิตเป็นเครื่องมือ จนกระทั่งก่อตั้งสถาบันพัฒนาทุนทางสังคมจ.ตราดขึ้นมาเพื่อทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจ.ตราดด้วยหลักธรรมทางศาสนาอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตทางโลกด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างชาญฉลาด

เป้าหมายของสถาบันชัดเจนคือต้องการพัฒนาคนตามหลักธรรม 4 หมวดคือ ลดละเลิก1)อบายมุข6 2)กามคุณ5 3)โลกธรรม8 4)โลกมานะ อัตตา จากง่ายไปหายากจนถึงนิพพานเลยทีเดียว (ความเห็นผม) วิธีการเท่าที่ผมจำได้คือ1)คัดเลือกแกนนำตำบล/หมู่บ้านละ5คน2)เข้าคอร์ทอบรมที่ศรีษะอโศก 4คืน5วัน 3)ฟังปราชญ์ชาวบ้านเล่าประสบการณ์ชีวิต1วัน 4)อบรมการจัดทำแผนชุมชน เก็บข้อมูล 5)สรุป เรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ(ช๊อคด้วยข้อมูล) 5)ส่งเสริมสนับสนุนตามแผน เช่นพาไปดูงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ข้อสำคัญคือ คนทำงานต้องลดละเลิกในเรื่องต่างๆตามที่แนะนำชาวบ้านด้วย เรื่องหลังสุดนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการจัดการความรู้เป็นการนำความรู้มาใช้งานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าคนทำงานขับเคลื่อนแนะนำชาวบ้านด้วยหลักธรรม แต่ตนเองทำไม่ได้ก็สอบตกวิชาจัดการความรู้แต่ต้นแล้ว จึงเป็นข้อกำหนดสำคัญของคนทำงานสถาบันพัฒนาทุนทางสังคมจ.ตราด
ผมคุยกับพี่อาคมไม่เคยเบื่อเพราะได้เกร็ดความรู้เสมอ ที่เล่านี้เป็นการเล่าสรุป รายละเอียดที่เป็นสีสรรผมเก็บไว้ส่วนตัวครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (2)

เบลล์
IP: xxx.108.71.27
เขียนเมื่อ 

เราแทบบ้า

 

23
IP: xxx.120.81.194
เขียนเมื่อ 
123