161218-2 ศัพท์ ที่มักสับภสน ในการใช้ ชุด A – And which & and who

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.18


And which และ and who


Dictionary of Problem Words and Expression

โครงสร้างประโยค ที่ถูก “ต้อง กำหนดว่า”

“วลีเหล่านี้ ควรมีปรากฏ ในข้อความ” แต่เพียงเมื่อ

“ข้อความนั้น ตามหลัง ข้อความ ที่ประกอบด้วย “which” และ “who”

และ กฎข้อนี้ ใช้ได้กับ วลี “but which” และ “but who” ด้วย

ซึ่งเป็น “เรื่องของโครงสร้าง ที่คล้ายคลึงกัน”


อย่าใช้ว่า “He is a man of intelligence, and who is an industrious worker.’

ที่สามารถ ตัด “and” หรือ เพิ่ม ข้อความ “who” แทน เช่น

‘He is a man who is intelligent and who is an industrious worker.’

จะให้ ดียิ่งกว่าได้ ด้วยการ ทิ้งถ้อยคำที่มากเกิน และแทนว่า

‘The man is intelligent and industrious.’

วิธีดีที่สุด ในการปรับประโยคต่อไปนี้ ให้ดีขึ้น คือ ตัด “but” ทิ้ง

‘He showed much energy at first, but which soon vanished.’


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)