ครูในอุดมคติ

หากเราจะนึกถึงใครคนหนึ่งที่นอกจากคุณพ่อ และคุณแม่ของเรา ใครคนหนึ่งที่เขา คอยดูแลเรา คอยอบรม และมอบวิชาความรู้ให้กับเรา ใครคนหนึ่งที่ยอมเหนื่อยเพื่อเราโดยที่เขา ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ใครคนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ครู”

ผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็กแล้ว เพราะคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่น่ายกย่องมากเพราะครูแต่ละคนมีใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวม หลายคนได้ให้คำนิยามมากมายที่เกี่ยวกับคำว่า ครู บางคนเปรียบครูเป็นเหมือนกับแสงเทียน ที่คอยส่องแสงสว่างไปยังเส้นทางที่ดี บางคนอาจจะเปรียบครูเป็นเหมือนกับเรือลำหนึ่ง ที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางข้างหน้า ด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ละคนย่อมที่จะมีความต้องการครูในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งครูในอุดมคติของผมจะต้องเป็นครูที่มี จิตใจโอบอ้อมอารี สามารถให้ความรู้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและคอยให้คำปรึกษาเวลานักศึกษามีปัญหาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถสื่อสารกับนักศึกษาในขณะที่ทำการสอนได้อย่างเข้าใจ มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอนอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาส แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นมาทำการปรับปรุงแก้ไขการสอนของตนเอง ต้องเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีหัวใจของการเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม เพราะสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญสามารถนำพา และช่วยขัดเกลานักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทางและพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็น บุคลากรที่ดีของชาติต่อไปได้ พระคุณของครูยิ่งใหญ่มาก มันยากเกินกว่าจะพรรณนา คุณครูเป็นผู้ที่มีพระคุณแก่เราทุกคน บางคนก็อาจจะรักเราแบบว่าดุด่าว่ากล่าว บางท่านก็อาจจะรักเราแบบทะนุถนอม แต่ถ้าครูทะนุถนอมเรามากเกินไปนักศึกษาก็จะไม่กลัวหรือไม่เห็นความสำคัญของท่าน และจะมีนักเรียนกี่คนจะเห็นความสำคัญของครูที่ชอบดุด่าว่ากล่าวนักเรียน บางคนอาจมองครูแบบคนที่ดุร้าย ชอบว่าเด็ก ขี้บ่น มันก็จริงอยู่นะที่เขาว่ากัน แต่เราลองคิดสิว่าครูเขาดุเราทำไม เราทำเราผิดหรือป่าว พอเราคิดแบบนี้มันก็จริงอย่างที่ครูเขาบ่นว่าเรา เพราะเราทำไม่ดีจริง ครูทุกท่านดูแลเอาใจใส่พวกเราดีมาก จะคอยว่า คอยสอนเรา ให้เราเป็นเด็กดี ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ใครมีความทุกข์ ก็จะเข้าไปเล่าให้ท่านฟัง ครูเป็นครูที่ดีของผม ถ้าเราไม่มีครูที่คอยสอนผมในวันนั้นพวกผมคงไม่ได้ดีในวันนี้และไม่มีวิชาความรู้ที่จะไปแข่งขันกับผู้อื่น ต้องขอบคุณคุณครูมากที่สอนพวกผม ผมจะเป็นเด็กดีและเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูทุกคนครับ

คุณสมบัติของครูที่ดี และเป็นครูในฝันสำหรับนักศึกษาก็คือ ครูที่พร้อมที่จะเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่า นี่คือตัวอย่างอันดีงามส่วนหนึ่งของครูที่ดีและเป็นครูในฝันที่ศิษย์ต้องการ ครูในฝันต้องมีการพัฒนาความรู้สติปัญญาตลอดเวลา มีเมตตามีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามเป็นแม่พิมพ์ที่เลิศล้ำด้วยคุณค่าครูทุกคนต้องช่วยกันร่วมสร้างสรรค์ให้ฝันของศิษย์เป็นจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูในอุดมคติความเห็น (0)