161208-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – All-round & all-around

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.07

Ref.#595119


All-round และ All-around

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “all-round” ใช้ใน อังกฤษ

(เน้น พยางค์ แรก awl) ว่า “awl-round”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “al-around” ใช้ใน US

(เน้น พยางค์ แรก awl) ว่า “awl-uh-round”


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย วลี All-round man” และ All-round athlete”

เป็น “คุณศัพท์” แบ่งด้วย “ยติภังค์” (hyphen)

โดยเลือกใช้ มากกว่า “all-around” ที่ออกเสียงคล้ายกันมาก

ในความหมายเช่นนี้ “round” แนะแนวคิด

“ความสมบูรณ์” หรือ “ความเต็ม”

ขณะที่ “around” เสนอเรื่อง “ตำแหน่ง” ที่เชื่อมโยงกับ จุดกึ่งกลาง

ด้วยเหตุนี้ จึงควรใช้ว่า

“The dog walked around the chair.” แทนที่จะใช้ “round”

บุคคล “all-round” หมายถึง

“คนเก่งมีความเชี่ยวชาญรอบด้าน” ทั้งหัวข้อวิชาการ หรือกีฬา

‘He is a great all-round player.’

อย่าสับสน ระหว่าง

สอง “คุณศัพท์” ที่มี ยติภังค์ “all-round”และ .”all-around”

กับสอง “กริยาวิเศษณ์” ที่ไม่มี ยติภังค์ “all round” และ “all around”

โดย “all round” เป็น “กริยาวิเศษณ์”

ใช้ใน อังกฤษ ถ้าเป็น อเมริกาใช้ “all around”

หมายถึง “surrounded” = ล้อมรอบ

หรือ “in all respects” = ในทุกแง่มุม

หรือ “for all concerned” = สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

‘Work was scarce and wages low, and condition all around were tough.’


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)