161207-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Along

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.04


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ บุพบท “along”

ถ้าคุณ เคลื่อนที่ หรือ มอง “along” บางสิ่ง ที่ “ยาวและแคบ”

เช่น “ถนน” หรือ “แม่น้ำ” หรือ “เฉลียง” หมายถึง

คุณ เคลื่อนที่ หรือ มอง “ไปสู่ส่วนปลาย” ของสิ่งนั้น

‘Tim walked along the street.’

‘He led me along a corridor.’

ถ้าบางสิ่ง “ตั้งอยู่” ‘along’ บางสิ่ง ที่ “ยาวและแคบ”

เช่น “ถนน” หรือ “แม่น้ำ” หรือ “เฉลียง” หมายถึง

“สิ่งนั้น ตั้งอยู่ ในนั้น หรือ ที่ด้านข้าง”

‘There are trees all along the river.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “along” เพื่อกล่าวถึง

การเคลื่อนที่ “จากด้านหนึ่ง ของสถานที่ ไปยังอีกด้าน” เช่น

อย่าใช้ว่า “going ‘along’ a desert”

ให้ใช้แทนด้วย “through” หรือ “across” เช่น

‘We cycled through the forest.’

‘He wandered across Hyde Park.’

ใช้ “along” ไม่เป็นทางการ หมายถึง “ความคืบหน้าระดับหนึ่ง”

‘My father is getting along in years.’

วลี และ สำนวน ประกอบด้วย “along” เช่น

“all along” หมายถึง “from the start” “throughout” เช่น

“I knew all along that it was a lie.”

“be along” หมายถึง “to arrive at a place” เช่น

“They should be along soon.”

“along with” หมายถึง “accompanying” = ร่วมด้วย เช่น

“Consider the advantages along with the disadvantage.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)