เอาจริง ! วัดสวนดอก – มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ – โรงเรียบาลีสาธิต ร่วมสร้างพื้นที่สีขาววัดปลอดบุหรี่ ดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และท่องเที่ยว ทำ MOU วัดปลอดบุหรี่


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ภายในวัดสวนดอก โดยมีพระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาองค์กรนิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่,ตัวแทนวัดสวนดอก,คณะทำงานธรรมนูญสุขภาพภาคประชาชน ที่ประชุมได้มีการทบทวนสถานการณ์ปัญหา พบว่า วัดสวนดอกเป็นพื้นที่แหล่งเท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนาชั้นสูง แต่กลับพบว่ามีการสูบบุหรี่ภายในวัด,มหาวิทยาลัยฯ เป็นภาพที่ไม่เหมาะสม จากนักท่องเที่ยว คนขับรถแดง และพระภิกษุสามเณรบางส่วน ตามจุดต่างๆ

พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสทธิ์โฐ หัวหน้าโครงการพัฒนาต้นแบบสูบบุหรี่ ใน มจร. กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ 2535 กำหนดให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่และเจ้าของสถานที่ต้องติดป้ายประกาศอย่างชัดเจน ซึ่งวัดสวดดอกเป็นวัดพระอารามหลวงและศาสนสถานสำคัญ จึงต้องสร้างความร่วมือกับทุกฝ่าย เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับวัดต่างๆ ในการปฏิบัติตามกฏหมาย และเราควรจะต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญญหานี้ด้วยตนเอง อย่ารอให้องค์กรภายนอกเข้ามาแก้ไขหรือชี้จุดบกพร่อง เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของวัดเสียหาย

ด้าน พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ได้ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสำรวจนักเรียนที่ติดบุหรี่ ซึ่งพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่กำลังเริ่มสูบหรือที่สูบอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนกลุ่มนี้เข้าค่ายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ มีการติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยการตั้งกลุ่มเฝ้าระหวังกันเองภายในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนปริยัติธรรมในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในนักเรียนสามเณร

นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดกิจกรรมวันรณรงค์วัดปลอดบุหรี่ โดยดึงความร่วมมือจากจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำ MOU ประกอบไปด้วย วัดสวนดอก,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ,โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา , ตัวแทนคนขับรถแดงรับส่งนักเรียน, การท่องเที่ยวภาคเหนือ ,ตัวแทนชุมชนวัดสวนดอก โดยกำหนดจัดในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นี้ พร้อมกับเชิญสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยว พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะมีการกำหนดเป็นธรรมนูญสุขภาพในอนาคตอีกด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทาง และการแสวงหาความหมายของชีวิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สมควรช่วยกันทำจริง ๆ ครับ ;)...