พระอริยะไม่ถือศีล

แม้อริยะขั้นแรกคือโสดาบันก็ไม่ถือศีลแล้ว เพราะต้องละธรรมข้อ สีลพรตปรามาส (ไม่ยึดมั่นในศีล และ พรตทั้งหลาย) แบบนี้ถือว่าท่านจะดื่มเหล้า กินหมาก ก็ย่อมได้ใช่ไหม

---คนถางธรรม (พย.๕๙)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)