วันที่ 21.1 สืบฮีต สานฮอย ตามรอยพ่อหลวง (14 พฤศจิกายน 2559)

ธรรมดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สืบฮีต สานฮอย ตามรอยพ่อหลวง

ยินดีต้อนรับวันจันทร์ วันแห่งการเริ่มต้นอีกครั้ง วันนี้ทางโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้จัดกิจกรรมในวันลอยกระทงในหัวข้อ “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยพ่อหลวง” ซึ่งในภาคเช้าจะเป็นกิจกรรมเวียนฐาน 4 ฐานที่มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกลุ่มสาระ ESP บูรณาการเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ท่านทรงคิดค้นโครงการพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่ท่านทรงคินค้นขึ้นโดยนักศึกษาฝึกสอนนั้นได้รับหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักเรียนในแต่ละละดับชั้น คือ ครูโต้ง ป.1 – 2 ครูเน็ต ป.3 – 4 ครูยี่ ป.5 – 6 และครูอุ้ย ม. 1 – 2 โดยพี่ ม.3 ให้มาช่วยคุมเด็กในแต่ละชั้น งานนี้เหนื่อยหนักคนละแบบ อย่างครูโต้งได้น้องสุดกับ ป.1 – 2 ตัวร้าย แค่ ป.เดียวก็รับมือยากแล้ว นี่มาเป็นทีมควบคู่แบบนี้งานนี้สู้ตาย

ใส่ชุดพื้นเมืองวันแรกหลังจากใส่ชุดนักศึกษามานาน

ฐานที่ 1 : ผางประทีป 12 นักษัตร

การศึกษาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรดินผ่านฐานการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ให้เรื่องผางประทีป 12 นักษัตร

ในฐานนี้เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการทรัพยากรดินของในหลวงที่ท่านทรงคิดค้นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการปลูกหญ้าแฝก ที่ท่านทรงคิดค้นขึ้นเพื่อพัฒนาและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับดินให้สามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้บูรณาการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของดิน ความสำคัญจึงจัดกิจกรรมปั้นดินเหนียวเป็นรูป 12 นักษัตร หรือรูปสัตว์ต่าง ๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยปั้นเป็นผางประทีปไว้สำหรับหยอดเทียน และใช้ใส่การทำกระทงในช่วงบ่าย งานนี้เด็ก ๆ สนุกกันใหญ่ เด็กบางคนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ๊ำว่านี่คือดินเหนียว เด็กทุกคนต่างปั้นเป็นรูปสัตว์ทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ และตัวอะไรก็ไม่รู้ก็มี ฐานนี้ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์


ครูปุ้ย ผู้สาธิตการปั้น


ปั้นอะไรดี ?


เปื้อนประสบการณ์


ทีม ป.1


ผมจะปั้นหมู...เหมือนไหม ?


แข่งกันครูโต้งกับนักเรียน...


สวยงาม...ตากแดด...รอแห้ง

ฐานที่ 2 : เลื่องลือสะพัดพระอัจฉริยภาพ

การศึกษาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรน้ำผ่านฐานการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ให้เรื่องการจัดทำแบบจำลองกังหันชัยพัฒนา

ในฐานนี้เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการทรัพยากรน้ำของในหลวงที่ท่านทรงคิดค้นโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการกังหันชัยพัฒนา โครงการแก้มลิง โครงการน้ำ โครงการฝายชะลอน้ำ โครงการฝนหลวง โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย เป็นต้น ที่เด็กๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการทำเรือใบจากหยวกกล้วยในระดับชั้น ป.1 – 2 ที่ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการสร้าง “เรือใบมด” ที่ท่านทรงออกแบบประดิษฐ์สร้างขึ้นเองจนเป็นที่ยอมรับของสากล นักเรียนชั้น ป.1 – 2 จึงได้ออกแบบประดิษฐ์เรือจากหยวกกล้วย จากกลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนำโดยครูวัส และครูนิล ที่ให้นักเรียนประดิษฐ์เรือใบแบบง่าย ๆ และในส่วนของชั้น ป.3 – 4 ต้องเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกระดับด้วยการประดิษฐ์กังหันลม ที่นำต้นแบบมาจากกังหันชัยพัฒนาที่เป็นการใช้เครื่องกลเติมอากาศเพื่อขจัดปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับมาสะอาดสามารถนำไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น


ครูวัสนำทีม...


ประดิษฐ์เรือใบ...ตามรอยพ่อหลวง


เรือใบน้อย ๆ ทีม ป.2


จะลอยได้จริงหรือ ?...


พร้อมที่จะทดสอบแล้ว...


ลอยได้จริง I เรือใบจากหยวกกล้วย


หมุนไป...และหมุนมา


กังหันลม...ทีม ป.3

ฐานที่ 3 : ชาวโลกประกาศ กษัตริย์นักประดิษฐ์

การศึกษาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระอัจฉริยภาพด้านนักประดิษฐ์และการใช้ทัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านฐานการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ให้เรื่องจัดทำโคมเทียนสวยด้วยขวดน้ำ

ในฐานนี้เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านนักประดิษฐ์คิดค้นและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของในหลวงที่ท่านทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่าง ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย เช่น การประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “กังหันชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ (ไบโอดีเซล) การดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝนหรือที่เรียกกันว่า “ฝนหลวง” หรือการประดิษฐ์ “เรือมด” ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วในฐานที่ 1 รวมถึงการคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนให้พออยู่พอกิน จะเห็นได้ว่าในหลวงของเราทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านการประดิษฐ์คิดค้นอย่างมาก จนได้รับการถวายพระราชสมญานามจากองค์กรประดิษฐ์นานาชาติว่าเป็น “บิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” ในฐานนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สุขศึกษา พลศึกษา จึงจัดให้นักเรียนเรียนรู้และประดิษฐ์โคมเทียนจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ซึ่งเด็ก ๆ จะเกิดทักษะและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสรรสร้างงานจากสิ่งเหลือใช้ด้วยหลักพอเพียงตามรอยพ่อหลวงที่ได้สอนไว้ โดย ป.1 – 4 ครูได้เตรียมอุปกรณ์ก็คือขวดพลาสติกที่ตัดไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว เหลือแค่รอให้นักเรียนมาตกแต่ง ส่วน ป.5 – ม.3 นั้นให้ออกแบบและประดิษฐ์เอง เพราะจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กตัวเล็กน้อยด้วย


นำทีมโดยครูเกียรติ...


ทีม ป.1 ป.2...


ตั้งใจกันทำยกใหญ่...


ทีม ป.2 น้องยูตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์


สตีป...ผู้มีความไร้เดียงสา


ผลงาน ป.1 งดงาม ทีน่า & กาย

ฐานที่ 4 : ปิยมิตรด้านภาษา

การศึกษาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาผ่านฐานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันลอยกระทง

ในฐานนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาของในหลวงที่ท่านทรงมีความสามารถด้านภาษาถึง 8 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาละติน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษายาวี ภาษาสันสกฤต รวมถึงความสามารถด้านวรรณกรรมที่ท่านทรงแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ไว้มากมายถึง 48 เพลง แต่ละเพลงล้วนมีความหมายและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง เช่น เพลงใกล้รุ่ง เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงพรปีใหม่ เพลงชะตาชีวิต เป็นต้น ซึ่งในฐานนี้เป็นหน้าที่หลักของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ESP และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันลอยกระทง เพลงลอยกระทง จาก Teacher Adam ครูต่างประเทศที่ผู้เป็นเจ้าของภาษาที่เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ได้อย่างถูกต้อง และได้มีการจัดทำสมุดเล่มเล็ก เพื่อบันทึกการเรียนรู้และคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันลอยกระทง และตามด้วยการเต้นและร้องเพลงลอยกระทงเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ นักเรียนสนุกสนานและเรียนรู้ไปได้อย่างพร้อม ๆ กัน


Loy Loy Krathong Loy Loy Krathong
Loy Krathong is here And everybody full of cheer


เรียนรู้คำศัพท์


แต่งเติมสีสัน


สวยงาม...


เรียนรู้วันนี้ได้ของกลับบ้านเยอะเลย

เสร็จสิ้นภารกิจในภาคเช้าเรียบร้อยกับการจัดการ ป.1 ป.2 งานนี้เหนื่อยสุด พักเที่ยงแล้วยังมีกิจกรรมต่อในภาคบ่ายกับการทำกระทงจากใบตอง โดยในครั้งนี้นักเรียนทุกระดับชั้นจะมาร่วมกันทำกระทงบริเวณลานกว้าง โชคดีว่าวันนี้อากาศดีไม่ร้อน ลมเย็นสบาย ซึ่งในการทำกระทงในวันนี้มีการเก็บคะแนนวิชางานประดิษฐ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ซึ่งครูโต้งเองก็ได้สอนในรายวิชาอาชีพชั้น ป.1 งานนี้ครูโต้งต้องตามงานเด็กให้ครบ ไม่เช่นนั้นงานหาย คะแนนหาย เด็กเดือดร้อน ผู้ปกครองเดือดร้อนตามมาอีก นักเรียนต่างตั้งใจทำกระทงกันใหญ่ โดย ป.1 อนุญาตให้ทำกลีบกระทงมาจากบ้านได้แล้วค่อยนำมาประกอบกับตัวกระทงที่โรงเรียน สวยงามกันทุกคน


กระทงธรรมชาติ...ใบตอง


จุ้ย..สูตาย


ถ่ายรูปเอาสวย ๆ นะครูโต้ง I ทีน่า


ถ่ายรูปเอาหล่อ ๆ นะครูโต้ง I ทีอาโน่


ผลงานกระทง ป.1

ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการบูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นำมาจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวันลอยกระทง โดยนำเรื่องของพ่อหลวงของเรามาร่วมจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเด็กจะเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่มากมายผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าแบบว่าเหนื่อยสุด ๆ แต่กิจกรรมจบลงในคาบเรียนที่ 6 คาบที่ 7 – 8 เรียนตามปกติ ซึ่งตัวครูโต้งก็มีสอนทั้งสองนี้เรียกได้ว่าไม่ได้พักได้ผ่อนกันเลยทีเดียว...

กิจกรรมวันนี้ กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ตามรอยพ่อหลวง คาบสอนวิทยาศาสตร์ คาบชุมนุม การสอนเสริม...เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งวัน โปรดติดตามต่อได้ที่วันที่ 21.2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศธร ธรรมดี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)