ประชุมผู้ปกครอง ( 13 พ.ย. 59 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2559

วันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดแต่เราก็ไม่หวั่นยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ เพราะว่าวันนี้ทางโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง ต้องมาช่วยงานทางโรงเรียนมาช่วยในส่วนของการลงทะเบียนมาประชุมของผู้ปกครอง ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน เตรียมเอกสารผลการเรียนของนักเรียนให้กับผู้ปกครอง

ช่วงที่ผู้ปกครองเข้ามาประชุมกับครูประจำชั้นบนห้องเรียนจะเป็นช่วงที่สำคัญเพราะครูประจำชั้นจะแจ้งผลการเรียนนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ทั้งครูและผู้ปกครองจะมาช่วยกันอบรมดูแลนักเรียนอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น จะเห็นว่าเลยว่าผู้ปกครองค่อนข้างให้ความสำคัญ ครูประจำชั้นเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยผู้ปกครองในการอบรมดูแลนักเรียนต่อจากผู้ปกครอง…บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)