เข้าร่วมประชุม ( 9 พ.ย. 59 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2559

วันนี้หลังเลิกเรียนทางโรงเรียนมีการประชุมคณะครูของโรงเรียน และนักศึกษาฝึกสอนก็ต้องเข้าร่วมฟังการประชุมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้มีบทบาทอะไรก็ต้องเข้าร่วม เพราะเขาว่าจะได้เรียนรู้ว่าในการประชุมของโรงเรียนแต่ละครั้งมีเรื่องอะไรบ้าง การประชุมเป็นยังไง ไปนั่งฟังนั่งดูเขา

การไปร่วมนั่งฟังประชุมในวันนี้ทำให้ทราบเรื่องต่าง ๆ ที่โรงเรียนจะดำเนินการ ที่ทางคณะผู้บริหารอยากให้เป็น อยากให้เกิด ครูหัวหน้าฝ่ายงานก็จะมาแจ้งเรื่อง แก่คณะครูว่าจะดำเนินการอย่างไร มันก็ทำให้ได้เรียนรู้ระบบ วิธีการของโรงเรียนด้วย ถึงแม้ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในการประชุม แต่ก็ทำให้ได้เรียนรู้.....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ ( ภาคเรียนที่ 2/2559 )ความเห็น (0)