​เรียนรู้จากการเมืองอเมริกัน

สังคมไทยเราจะพัฒนาความอดทนอดกลั้นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ ในผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะระดับสูง ได้อย่างไร

เรียนรู้จากการเมืองอเมริกัน

การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันโค้งสุดท้ายน่าจะสอนอะไรๆ เราได้มากมาย ผมขอยกบทความของนักเขียนใหญ่ Thomas Friedman เรื่อง Donald Trump Voters, Just Hear Me Out ลงพิมพ์ใน นสพ. The New York Times ขึ้นมาสะท้อนคิดเข้าสู่สังคมไทย

ถามว่าหากเป็นสังคมไทย ข้อเขียนแบบนี้ผู้เขียนจะถูกจับหรือถูกฆ่าไหม เขาเขียนถึงผู้ที่ต่อไปจะเป็นประมุข ของประเทศแบบไม่เคารพเทิดทูน รวมทั้งเขียนถึงอดีตประมุขของประเทศในทำนองเดียวกัน

สังคมไทยเราจะพัฒนาความอดทนอดกลั้นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ ในผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะระดับสูง ได้อย่างไร

วิจารณ์ พานิช

๖ พ.ย. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

sr
IP: xxx.158.165.141
เขียนเมื่อ 

Let us start campaigns to build up (future) leaders' ethics and tolerance, eg.

- letters to the Prime Minister (from school children)

- To Our Commander in Chief (essay competition- open/undergrate/high school)

- If I was the Prime Minister, I would... (Twitterlike comments)

;-)