161105-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Will & shall

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Will & Shall

(NOAD) อธิบาย การใช้ “WILL” และ “SHALL”

เป็นสองคำที่ “สร้างความสับสน” ในการ เลือกใช้ให้ถูกต้อง

กฎดั้งเดิมของการใช้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน คือ

ใช้ “shall” กับ “first person pronoun” คือ

“I” และ “we”

เพื่อให้เป็นรูป “future tense”

ขณะที่ใช้ “will” กับ “second person” และ “third person”

คือ “you” “he” “she” “it” “they”

‘I shall be late.’

‘She will not be there.’

เพื่อให้ แสดงความมุ่งมั่นอย่างแข็งขัน “ที่จะทำบางสิ่ง”

การทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ต้องสลับที่กัน

โดยใช้ “will” กับ บุรุษที่หนึ่ง (first person pronoun)

และใช้ “shall” กับ บุรุษ ที่สอง และ สาม (second & third person pronoun)

‘I will not tolerate this.’

‘You shall go to school.’

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ

ปัจจุบัน ใช้ ทั้งสองคำ แทนที่กัน ใน ข้อความแถลง (ถึงแม้จะไม่ใช้กับ “คำถาม”)

โดยบ่อยครั้ง ใช้ในรูป “คำย่อ” เช่น “we’ll” “she’ll”

จึงเป็น เสมือนเครื่องช่วยอย่างหนึ่ง ที่แก้ปัญหาเรื่องการเลือกไปได้

และเป็นที่ยอมรับได้ ว่าเป็น มาตรฐานการใช้ทั้งของ USE และ BrE.


(CCED) อธิบาย การใช้ “will” และ “shall”

ใช้ “will” และ “shall” เพื่อสร้าง “ข้อความแถลง และคำถาม เกี่ยวกับ อนาคต”

เมื่อใช้ คำหนึ่งคำใด ตามหลัง “สรรพนาม” ปกติ จะไม่ออกเสียงเน้นเต็มคำ

และเมื่อเขียน สิ่งที่บางคนพูด จะใช้รูป คำย่อ เช่น “’ll” ตามหลัง pronoun

แทนที่จะเขียนคำเต็มว่า “will” หรือ “shall”

He’ll come back.’

They’ll be late,’ he said.

รูปปฏิเสธของ “will” และ “shall” คือ “will not” และ “shall not”

ในการพูด ปกติออกเสียงสั้นว่า “won’t” และ “shan’t”

ในการใช้แบบ USE ถือว่า “shan’t” ค่อนข้างโบราณและไม่นิยมใช้

‘You won’t need a coat.’

‘I shan’t ever do it again.’

เคยถือว่า ถูกต้อง ในการเขียนให้ “shall” ตามหลัง “I” หรือ “we”

และ ให้ “will” ตามหลัง “สรรพนาม” อื่นใด หรือ นามวลี

ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ เขียน “will” ตามหลัง “I” และ “we”

และไม่ถือว่า การใช้เช่นนี้ “ไม่ถูกต้อง”

ถึงแม้ บางครั้ง จะยังคงมีการใช้ “I shall” และ “we shall” อยู่บ้าง

‘I hope some day I will meet you.’

‘We will be able to help.’

‘I shall be out of the office on Monday.’

มีกรณีพิเศษอยู่บ้างเล็กน้อย ที๋ให้ใช้ “shall” แทนที่จะใช้ “will”

คือ

สามารถทำการเสนอแนะ “สิ่งที่ คุณและคนอื่น ควรทำ

โดยใช้คำถาม ที่เริ่มด้วยวลี “Shall we …. ?”

Shall we go out for dinner?’

คุณยังสามารถ เสนอแนะ “สิ่งที่ คุณและคนอื่น ควรทำ

โดยใช้ ประโยค ที่เริ่มต้นด้วย “Let’s ….” และ ลงท้ายด้วย “…. shall we?”

Let’s have a cup of tea, shall we?’

สามารถใช้ “shall I” หรือ “shall we” เมื่อกำลังขอ “ข้อเสนอแนะ” หรือ “คำแนะนำ”

‘What shall I give them for dinner?’

‘Where shall we meet?’

สามารถ ใช้ว่า “Shall I …?” เมื่อ “เสนอตัวเพื่อจะทำบางสิ่งให้”

Shall I shut the door?’


ยังมี วิธีใช้ “will” ที่พิเศษได้ ในบางประการ

คือ ใช้ “will you” เพื่อ “ขอร้อง” เช่น

Will you take these upstairs for me, please?’

‘Don’t tell anyone, will you?’

สามารถใช้ “will you” หรือรูปปฏิเสธ “won’t you” เพื่อการ “เชื้อเชิญ”

โดยที่วลี “won’t you” มีความ “เป็นทางการ” และ “สุภาพ เป็นอย่างยิ่ง”

Will you stay for lunch?’

Won’t you sit down, Sir?’

บางครั้ง ใช้ “will” เพื่อบอกว่า “บางสิ่งหรือบางคน สามารถทำ บางสิ่งได้”

‘This will get rid of your headache.’

‘The car won’t start.’


ข้อควรระวัง

ตามปกติ จะไม่ใช้ “will” หรือ “shall” กับข้อความ ที่เริ่มต้นด้วย คำ หรือ สำนวน

เช่น “when” “before” หรือ “as soon as”

ให้ใช้แทนด้วย รูป Present simple

เช่น ไม่ใช้ว่า “I’ll call as soon as I shall get home.”

ต้องใช้ว่า “I’ll call as soon as I get home.’


CCED = Collins COBUILD English Dictionary

NOAD = New Oxford American Dictionary

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)