วันที่ 3 งานประชุมผู้ปกครอง (30 ตุลาคม 2559)

สวัสดีวันอาทิตย์ วันหยุดเราก็มาโรงเรียน

วันนี้ได้มาช่วยงาน เพราะทางโรงเรียนมีการจัดการประชุมผู้ปกครอง

มาโรงเรียนตั้งแต่เช้า มาช่วยพี่อิ๊ว (ครูผู้ช่วยภายในห้อง) จัดเตรียมเอกสารสำหรับแจกผู้ปกครอง

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่ จึงไม่มีการรวมผู้ปกครองไว้ที่ห้องประชุม ณ ที่เดียว

แต่จะให้ขึ้นไปยังห้องเรียนของลูกตนเองเลย

ซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสด การพูดของ คณะผู้บริหารแต่ละฝ่ายของโรงเรียน


ผ่านทางโทรทัศน์ของแต่ละห้อง จากนั้นก็ตามด้วยการพูดคุยกันระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง


โรงเรียนนี้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก มีการติดต่อกันทางโซเซียล

เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับเด็ก

สำหรับถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะ จะเป็นการช่วยสนับสนุนนักเรียนอีกทาง

วันนี้มีการแจกสมุดพกให้กับนักเรียน


โรงเรียนนี้จะเน้นการเรียนเพื่อการสอบเข้าต่อโรงเรียนในระดับต่อไป

ซึ่งเด็กๆ จะต้องทำผลการเรียนให้ดีอยู่เสมอ


จึงมีการจัดการสอนพิเศษให้นักเรียนทุกๆเย็น โดยครูประจำชั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววนัญญา บุญเรือง (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)