วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง 

                วันนี้ผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดนครพนม  ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป้าจิก  ส้มปลาชะโด  ที่ทำการกลุ่ม  เลขที่  53/1  หมู่  7  ต.ไชยบุรี  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  จึงขอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

ส้มปลาโด7.jpg

                กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป้าจิกส้มปลาชะโด  เดิมเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  กับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าอุเทน  เมื่อ  ปี  2548  มี  นางนวลลออ  นครรังสุ  เป็นประธานกลุ่ม  มีสมาชิกกลุ่ม  25  คน  กิจกรรมเด่นของกลุ่ม  คือ  การผลิตส้มปลาชะโดจำหน่าย  และเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม  

 ส้มปลาโด1.jpg

ส้มปลาชะโดเงินล้านทำกันอย่างไร

                สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมีความชำนาญมากในการผลิตส้มปลาชะโด  ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ 

                ปลาชะโด  30 %

            ปลานวลจันทร์  20 %

            ปลากราย  20 %

            กระเทียม    15.6 %

            น้ำตาลทราย  4.8 %

            เกลือ  4.8 %

            ข้าวเหนียว  4.8 %

ส้มปลาโด3.jpg ส้มปลาโด6.jpg

            สมาชิก  25  คน  จะมีการแบ่งภารกิจกันทำ  เช่น  ชำแหละปลา  ตัดใบตอง  ห่อปลา  และส่งตลาด  เทคนิคการทำส้มปลาชะโด  เมื่อชำแหละเนื้อปลาได้แล้ว  จะนำมาล้างน้ำเกลือและล้างน้ำสะอาด  นำมาบด  แล้วนำมานวดใส่เครื่องปรุง  น้ำปลา  กระเทียม  ข้าวเหนียว  นำมาปั้น  แล้วห่อใส่ใบตอง  ดูแล้วมีความชำนาญมากเนื่องจากเป็นภูมิปัญญาเดิมของชุมชนนี้

รายได้

                กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้จะผลิตส้มปลาชะโดอย่างน้อยวันละ  1,000  ห่อ  ขายส่งห่อละ  3.50  บาท  ขายปลีกห่อละ  5  บาท  ต้นทุนต่อห่อ  1.50  บาท  จะผลิตเดือนละไม่ต่ำกว่า  40,000  ห่อ  เมื่อหักต้นทุนแล้ว  สมาชิกจะมีรายได้คนละ  4,500  บาท  ต่อเดือน  ทำให้ชุมชนนี้มีเงินหมุนเวียนจากการผลิตส้มปลาชะโดปีละ  1.7  ล้านบาท นอกจากผลิตส้มปลาชะโดแล้วยังผลิตปลาส้ม  และปลาร้าจำหน่ายด้วย

ส้มปลาโด4.jpg ส้มปลาโด5.jpg

แหล่งตลาด  

                ตลาดส่งที่สำคัญของวิสาหกิจชุมชนนี้  ได้แก่  ตลาดในตัวเมืองนครพนม  ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร  และกรุงเทพฯ

การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนอื่น

                จาการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  เช่น  กลุ่มผู้ปลูกกล้วยอำเภอธาตุพนมเพื่อซื้อใบตอง  กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมอำเภอธาตุพนม  กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังอำเภอท่าอุเทน  เพื่อสั่งซื้อเนื้อปลาเป็นประจำ

ส้มปลาโด2.jpg

   จุดเด่น

1.     เป็นสินค้าที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีรสชาดดีอร่อย  เป็นสินค้าขึ้น ชื่อของจังหวัดนครพนม

2.     กรรมวิธีในการผลิตสะอาด  ถูกหลักอนามัย  ได้รับการรับรองคุณภาพจาก  อย.  เป็นเครื่องประกันความสะอาดปลอดภัย

3.     มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบชัดเจน  และมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายในการผลิต

ส้มปลาโด8.jpg

ดูสถานที่ผลิตลักษณะวิธีการผลิตแล้วมั่นใจ  ชิมแล้วรสชาดอร่อยจริง ๆ  หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อได้ที่  นางนวลลออ  นครังสุ   วิสาหกิจชุมชนป้าจิกส้มปลาชะโด  เลขที่  53/1  หมู่ 7  ต.  ไชยบุรี   อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  โทร  042-573021