วันที่ 51 สอบวันที่ 2... (22 กรกฎาคม 2559)

วันนี้ทางโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้ทำการสอบนักเรียน เพื่อเก็บคะแนนวัดและประเมินผลครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 ซึ่งวันนี้เป็นการสอบในรายวิชาทั่วไป ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอักฤษ และผมก็ยังคงได้รับหน้าที่ในการคุมสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความง่วง... งานอดิเรกส่วนตัวของแต่ละคน ก็ยังคงเหมือนเดิมคืออ่านหนังสือการ์ตูน รองลงมาก็คือวาดรูป...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)