อยากทำเรื่องแรง ต้องผิดปกติ

ไม่จำกัดประเทศ

ขายของ จุดประเด็น real-time

เป็นทั้งสองด้าน ได้ทั้งลบและบวก ทำให้แยกแยะความจริงได้ยาก

สร้างกระแสได้ วัดผลได้ทันที ดีไม่ดีต้องลอง

ลงทุนต่ำ