""คบคน คบธรรม""
คบคนดี เป็นศรี ดีอุปถัมภ์
คบพระธรรม ฉ่ำสุข ทุกข์เหือดหาย
หากคบคน อัปรีย์ นี้จัญไร
โลกวุ่นวาย ไม่สงบ ต้องคบ"ธรรม"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)