วันที่ 76 การเรียนรู้ สู่ Stem (29 ส.ค. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ครูพี่เลี้ยงไม่อยู่ ฉันดูแลนักเรียนทั้งห้องคนเดียวอีกแล้ว เหนื่อยที่สุดของสัปดาห์ก็คือวันจันทร์นี่แหล่ะ เพราะสอนห้องเดียว 3 ชั่วโมงรวด ทั้งคณิต และวิทยาศาสตร์ แล้วยังสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อีก 1 คาบ รวมเป็น 4 คาบค่ะ วันนี้ คุมชั้นเรียนเอง นักเรียนก็ดื้อมาก ไม่ค่อยฟังที่เราพูดเลย

การสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันนี้มีความพิเศษก็คือ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่า จะออกแบบสินค้าอะไรที่จะสามารถนำมาขายได้จริง มีทั้ง อาหาร และของฝาก พร้อมทั้งคิดค่างบประมาณในการจัดทำสินค้า โดยให้เวลาแต่ละกลุ่มประชุมกัน ส่วนเรามีหน้าที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)