จิตรกรรมฉากบังเพลิง งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

#ศิลปะในประเทศไทย

#จิตรกรรมฉากบังเพลิงภาพเทวดายืนแท่นพนมกร งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พ.ศ.2555 โดยอาจารย์สนั่น รัตนะ (เฉพาะด้านที่นำมาโพส) ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพเทพชุมนุมใบหน้าแบบมนุษย์เสมือนจริง และพวงดอกไม้พันกาย ที่อุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ โดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ส่วนด้านหลังเป็นภาพดอกกุหลาบ ได้แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่องมัทนะพาทาที่ทรงโปรดปราน ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วาทิน ศานติ์ สันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปกรรมไทยความเห็น (0)