ส่งเสด็จ พระมิ่งฟ้า ประชาไทย

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เจ็ดสิบปี ที่พ่อ ก่อเพื่อชาติ

เจ็ดสิบปี ทรงครองราชย์ ราษฎร์สุขสันต์
แปดสิบเก้า พระชันษา ค่าอนันต์
จวบถึงวัน สวรรคต โลกจดจำ
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระราชจริยวัตร แสนดื่มด่ำ
พระทรงยศ ทศพิธ ราชธรรม
พระเลิศล้ำ อัจฉริยะ พระบารมี
พระสถิต ในดวงใจ ไทยทั้งโลก
พระยังความวิปโยคโศกหมองศรี
น้ำตาไทยไหลรวมท่วมฤดี
ณ วันนี้ สิบสามตุลา โลกอาลัย
พระเสด็จ ทิพย์สถาน ตระการล้น
ด้วยพระราชกุศล ทรงเลื่อมใส
ส่งเสด็จ พระมิ่งฟ้า ประชาไทย
สู่สวรรค์ อำไพ ในภูมิธรรม..เทอญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กราบแทบพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ