​ปราบโกงหลายมิติ

ต้องสร้างพลเมืองคุณภาพ ระบบสังคมคุณภาพ

ปราบโกงหลายมิติ

บทบรรณาธิการไทยรัฐ เรื่อง ปราบโกงต้องจริงใจ เล่าเรื่อง ปปช. เร่งสอบสวนคดีทุจริตที่ค้างมา ๓ ปร หมื่นกว่าคดี และของปีนี้อีกกว่าสามพันคดี ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการทำงาน ผู้เขียนบทบรรณาธิการเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณแก่ ปปช. อ่านได้ ที่นี่

ผมมีความเห็นว่า สังคมไทยต้องใช้หลายมาตรการเพื่อลดการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการสร้างสังคมที่ซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการสร้างคนที่มีคุณภาพ สร้างระบบสังคมที่มีคุณภาพ

ผมมีความเห็นว่า ระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นต้นเหตุของปัญหาสร้างนิสัยทุจริตแก่เยาวชน เพราะความทุจริต และความเห็นแก่ตัว ในวงการศึกษารุนแรงมาก รวมทั้งวงการสงฆ์ด้วย คนห่มเหลืองที่สอนคนให้บริจาคเงินเพื่อหวังรวย ก็มีส่วนสร้างสังคมขี้โกง เพราะตนก็ขี้โกง (เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙

บนรถ Greyhound จาก Philadelphia ไป Harrisburg

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)