ยาเสพติด

คุณเคยเห็นป้ายตามถนนต่าง ๆ ที่เขียนไว้ว่า “ ยาเสพย์ติดอันตราย…คนขายติดคุก” คำกล่าวเขียนเพื่อให้เห็นว่ายาเสพย์ติดเป็นอันตรายต่อทุกคน ดังนั้น จึงควรให้ท่านได้ทราบถึง “ความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติด” เพื่อจะช่วยให้สังคมอยู่รอดปลอดภัยจากยาเสพย์ติดอันตราย ประกอบด้วย

“ยาเสพย์ติด” หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มการเสพมากขึ้น มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา ทำให้สุขภาพทั่วไปทรุดโทรมรวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพย์ติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตัวอย่าง ที่จัดเป็นยาเสพย์ติดให้โทษตามกฎหมาย ได้แก่ เฮโรอิน แอมเฟตตามีน และ อนุพันธ์บางตัว เช่น ฝิ่น กัญชา มอร์ฟีน และ เมทาโดน

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หมายถึง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต/ประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือเป็นวัตถุสังเคราะห์ ตามรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตัวอย่าง ที่จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย ได้แก่ ไดอาซีแพม (แวเลี่ยม) เพนโตบาร์บิตาล ยาลดความอ้วนบางตัว
ยานอนหลับและยาคลายกังวลสารระเหยหมายถึงสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศว่าเป็น “สารระเหย”

ตัวอย่าง ที่จัดเป็นสารระเหยตามกฎหมาย ได้แก่ ทินเนอร์ แลคเกอร์ กาวอินทรีย์ธรรมชาติ กาวอินทรีย์สังเคราะห์ ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

เมื่อท่านได้ทราบว่าอะไรคือ “วัตถุเสพย์ติด” ขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ที่จะทำให้เกิดการเสพติดได้ เช่น ไม่ใช้ยาลดความอ้วน ยานอนหลับ โดยไม่รับคำแนะนำจากแพทย์ ไม่เชื่อคำชักจูงจากบุคคลอื่นในการเสพสารเสพย์ติด โดยการทดลองและถ้าต้องทำงานที่ต้องสัมผัสกับสารเสพย์ติดต่างๆ เช่น สารระเหย ควรมีการป้องกันการสัมผัสถูกต้องผิวหนังและการสูดดมเข้าสู่ร่างกายได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)