ความขัดแย้งกันอย่างแรงในพระไตรปิฎก

ในอนัตตลักขณะสูตร บอกว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์

ทุกอย่างเป็นอนัตตา (รวมถึงนิพพาน)

แล้วมาบอกว่า นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง (นิพพานัง ปรมัง สุขขัง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (4)

sr
IP: xxx.202.250.206
เขียนเมื่อ 

I think something is lost in the translation : ทุกอย่างเป็นอนัตตา (รวมถึงนิพพาน)

If we read the tipitaka enough times, we would see that "ALL CONDITIONED THINGS" (But Nibbaana is NOT conditioned) are 'anatta'.

Conditioned things are things that rise and fall away -- 'nicca' hence lead to 'dukkha'.

sr
IP: xxx.202.250.206
เขียนเมื่อ 

I had a look at 'Anattalakhana sutta' in Pali and -- there is no phrase (นิพพานัง ปรมัง สุขขัง) 'nibbaana.m parama.m sukkha.m' occuring within that sutta. (see ps://archive.org/stream/AnattalakkhanaSutta/Anattalakkhana%20Sutta_djvu.txt)

Search with 'nibbaana.m parama.m sukkha.m' shows this

The Story of King Pasenadi of Kosala

While residing at the Jetavana monastery, the Buddha uttered Verse (204) of this book, with reference to King Pasenadi of Kosala.

One day, King Pasenadi of Kosala went to the Jetavana monastery after having his full morning meal. It was said that the king had eaten one quarter basket (about half a bushel) of rice with meat curry on that day; so while listening to the Buddha's discourse he felt very sleepy and was nodding most of the time. Seeing him nodding, the Buddha advised him to take a little less rice everyday and to decrease the amount on a sliding scale to the minimum of one-sixteenth part of the original amount he was taking. The king did as he was told and found that by eating less he became thin, but he felt very much lighter and enjoyed much better health. When he told the Buddha about this, the Buddha said to him, "O king! Health is a great boon; contentment is a great wealth; a close and trusted friend is the best relative; Nibbana is the greatest bliss."

Then the Buddha spoke in verse as follows:

Verse 204: Health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, a trusted friend is the best relative, Nibbana is the greatest bliss

Arogyaparama labha
santutthiparamam dhanam
vissasaparama
1
nati
nibbanam paramam sukham.


I think we need to put the referencing in order before we (mis)quote the tipitaka (or the Buddha's words - as I have heard).

เขียนเมื่อ 

สิ่งที่ผมได้ยินมาอ่ย่างกระท่อท่อนแท่นคือ


สัพเพสังขาราอนิจจา

สัพเพรูปังทุกขัง

สัพเพธรรมมาอนัตตาติ

ซึ่งหลวงพ่อเงื่อมท่านตีว่าอนัตตาก็เป็นธรรมาดังนนั้อนัตตาจึงต้องเป็น ทุกขังด้วยภาษาธรรม แต่ถ้าวาอ่างภาษาคนก็คงจะสุขแหละครบ ซึ่งผมเเห็นด้วย

ิbang
IP: xxx.68.6.62
เขียนเมื่อ 

ในอนัตตลักขณะสูตร บอกว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์

ทุกอย่างเป็นอนัตตา (รวมถึงนิพพาน)

แล้วมาบอกว่า นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง (นิพพานัง ปรมัง สุขขัง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย

ตรงนี้ไม่ใช่...

...ความขัดแย้งตามความรู้(คิด)นี้คือสิ่งที่ไม่รู้จริง...