Unit 92 : cheetah (20.9.16)


cheetah เด็กชายที่เรียนเก่งที่สุดในชั้นเรียน ด้วยความเป็นคนที่หัวเร็ว เข้าอะไรต่างๆ ได้ง่าย มาพร้อมกับสายตาสั้นระดับตาต้องติดหนังสือถึงจะอ่านออก เพราะเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องเรียนเลยถูกตั้งความหวังเล็กๆ ทุกครั้งกับการสอบว่าจะต้องได้คะแนน Top ความกดดันนั้นอาจจะส่งไปถึงตัวเด็กนักเรียนเพราะช่วงหลังคะแนนกลับสู้ๆ เพื่อนๆ ไม่ได้แต่ก็ไม่ถึงกลับแย่ บางทีการคาดหวังการอาจสร้างแรงกดดันจนทำให้สิ่งที่คาดหวังนั้นไม่ประสบผลได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)