​ผลงานผ่านต่างมุมมอง

รัฐบาลนี้มีแนวโน้มบริหารงานแบบควบคุมสั่งการแบบราชการ (bureaucracy) มากขึ้น จะทำให้ภาครัฐยิ่งอ่อนแอ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสร้างสรรค์ การบริหารแบบนี้ยากที่จะสร้าง Thailand 4.0 ให้เกิดผลจริงได้

ผลงานผ่านต่างมุมมอง

บทบรรณาธิการของไทยรัฐ เรื่อง ผลงานผ่านต่างมุมมอง น่าอ่านมาก อ่านได้ ที่นี่

ผมขอเพิ่มเติมมุมมองว่า รัฐบาลนี้มีแนวโน้มบริหารงานแบบควบคุมสั่งการแบบราชการ (bureaucracy) มากขึ้น จะทำให้ภาครัฐยิ่งอ่อนแอ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสร้างสรรค์ การบริหารแบบนี้ยากที่จะสร้าง Thailand 4.0 ให้เกิดผลจริงได้

และที่ว่าคอร์รัปชั่นลดลงนั้น ผมฟังมาว่าคนไม่เชื่อว่าข่าวลือเรื่องคอร์รัปชั่นที่คนในรัฐบาลก่อเอง ที่มีการบอกว่าสอบสวนแล้วไม่มีมูล นั้น ชาวบ้านเขาไม่เชื่อถือคำแถลงนั้น เพราะหัวหน้าของบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนั้น ไม่น่าเชื่อถือ

วิจารณ์ พานิช

๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)