วาดภาพคนอย่างง่ายๆ อุปกรณ์

เริ่มกันเลยดีกว่าแนะนำแบบง่ายๆตามที่ไปสังเกตการมา เริ่มด้วยการเตรียมอุปกรณ์ดังนี้

๑.เตรียมรูปที่เราอยากวาด

๒.กระดาษถ่ายเอกสาร A๓ หรือกระดาษ ๘๐ ปอนด์

๓.ดินสอ EE หรือดินสอ Charcoal

๔.ยางลบ

๕.เกรยองแท่ง

๖.กระดาษทิชชู

นายปรัชศร เกตตะพันธ์ ม.4/3 เลขที่ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชศรความเห็น (0)