Unit 49 : English camp part 1 (21.7.16)

ค่ายภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อง staff ค่ายจักกิจกรรมเก่งมาก มีทั้งความสร้างสรรค์ ความสนุก นี่สินะพลังของวัยรุ่น สุดยอดไปเลย!!!


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)