Unit 23 : midnights (15.6.16)


เป็นอย่างที่คาดการไว้ เพราะวันนี้ทำงานเลยเที่ยงเก็บงานที่เหลือไว้ และแก้งานเก่าที่โดดติมาให้สมบูรณ์ พร้อมกับฉลงอวันเกิดอายุ 23 ปี ด้วย party วันเกิด theme ตัดกระดาษ ติดกาว เย็บเล่ม เป็น party วันเกิด ที่เหมาะกับคนขยันทำงานแบบผมจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)