วันที่ 25 การทดลองประสบผลสำเร็จ (17 มิ.ย. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การทดลองในวันนี้ คือ การคายน้ำของพืช ถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากฟ้าฝนเป็นใจ วันนี้ฝนไม่ตก มีแสงแดด การทดลองจึงเป็นไปตามทฤษฎี ที่ว่า ใบของพืชทำหน้าที่ในการคายน้ำ นักเรียนคงเห็นชัดเจนแล้วว่า ใบของพืชคายน้ำได้จริงๆ โดยการเปรียบเทียบจาก ถุงพลาสติดทั้ง 2 ถุง พบว่า ถุงพลาสติกถุงแรกที่มีใบไม้อยู่ จะมีไอน้ำมาเกาะเต็มถุงพลาสติก ส่วนอีกถุงหนึ่ง ที่เด็ดใบไม้ทิ้งจะไม่พบไอน้ำเกาะที่ถุงพลาสติดกเลย หรือไม่ก็พบว่ามีไอน้ำเกาะอยู่ แต่มีปริมาณที่น้อยมาก จนแทบไม่เห็นเลย การทดลองก็ชี้ให้เห็นชัดเจนแล้วว่า ใบพืชทำหน้าที่ในการคายน้ำได้จริงๆ ฉันหวังว่านักเรียนที่ฉันสอน เขาจะเข้าใจความรู้ได้ดีกว่าการอ่านในหนังสือนะคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)