วันที่ 75 ป.1 สนุกสนานกับการปะติด (2/09/2559)

วันแห่งการเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนชั้น ป.1 ก็ได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้จะได้ทำกิจกรรมภาพปะติดรูปแอปเปิ้ลและหนอน ซึ่งเด็กๆบอกว่าเคยทำตอนที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล ซึ่งทำภาพที่ง่ายกว่านี้ แต่มีบางคนที่ไม่เคยทำเลย ทำให้ผลงานของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ความตั้งใจ เพราะการจะทำภาพปะติดจะต้องใช้สมาธิ ความพยายาม และความอดทนมากเช่นกัน ซึ่งในการทำกิจกรรมวันนี้ ห้องเรียนจะเงียบกว่าปกติ เพราะแต่ละคนจะนั่งทำผลงานของตนเอง ฉันเป็นผู้ควบคุมดูแลชั้นเรียนก็ได้บอกประโยชน์ของการทำผลงานชิ้นนี้กับนักเรียนว่าเป็นการฝึกสมาธิให้นักเรียนมีสมาธิที่ดี ส่งผลให้เป็นเด็กที่เรียนดีและสามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายๆด้วย


ตัวอย่างผลงานภาพปะติดที่ฉันได้สาธิตวิธีการทำประกอบการอธิบายให้แก่นักเรียนผลงานภาพปะติดของนักเรียนที่เกิดจากความตั้งใจและพยายามบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)