วันที่ 56 สนุกกับแกนสมมาตรและอาเซียนท่องเที่ยวทั่วไทย (5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)​​

ช่วงเช้าครูแนนก็สอนคณิตศาสตร์เรื่อง แกนสมมาตรของเรขาคณิต โดยครูแนนอธิบายว่าถ้าสามารถแบ่งภาพหรือกระดาษที่เด็กๆตัดออกมาได้เป็นเส้นตรง นั่นก็คือรูปเรขาคณิตที่อยู่ในแกนสมมาตรนั่นเอง และที่ตรงกันข้ามคือ ถ้าแกนกลางไม่ตรงกับแนวเส้นใดใดเลย หรือไม่สามารถพับครึ่งได้ก็คือ ไม่ใช่แกนสมมาตร เด็กๆก็สามารถทำออกมากันได้ถูกต้อง

เมื่อเด็กๆตัดกระดาษแล้วเสร็จก็ให้นำไปติดบนกระดาน แสดงผลงานของตัวเอง อย่างสวยงามค่ะ


ภาพกิจกรรมของนักเรียน เรื่องสนุกกับแกนสมมาตร

ช่วงบ่ายครูแนนเป็นกรรมการตัดสินภาพวาดของเด็กเป็นการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษา ในงานวันอาเซียนคะ ครูแนนตัดสินด้วยความหนักใจมากค่ะ เพราะภาพวาดทุกภาพสวยงามตามท้องเรื่องมากค่ะ และช่วงกันตกแต่งบอร์ด วันนี้ก็หยุดยาวๆๆ คะเพราะว่าวันศุกร์ศุกร์หรรษาจริงๆคะ


ภาพสำหรับจัดบอร์ดและเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานของนักเรียน วันอาเซียน

ในหัวข้อ "อาเซียน ท่องเที่ยวทั่วไทย"บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)