วันที่ 65 วันภาษาไทย (30 สิงหาคม 2559)

วันนี้ทั้งวันตกเป็นของวันภาษาไทยไม่ได้สอนเลย ตอนเช้ามัธยม ตอนบ่ายประถม กิจกรรมของวันภาษาไทยคือ
กล่าวสุนทรพจน์ เรื่องแม่ โดยด.ญ. ชุติมา
รำเชิญพระขวัญเปิดงาน


Cr. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

เดินแบบชุดรีไซเคิลเกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดี

Cr. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
และไฮไลต์ที่พวกเราตั้งใจทำให้โรงเรียนคือ แสดงละครในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
รับบทเป็นคนดำเนินเรื่อง

รวมนักแสดง

Cr. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย


นักเรัยนดูจะสนุกเกินไป.....

ต้องจัดงานสองรอบคือรอบเช้าระดับมัธยม ตอนบ่ายเป็นรอบของประถม

เสร็จงานก็ช่วยกันจัดสถานที่เพื่อรับการดูงานจากอบจ.แพร่ในวันพรุ่งนี้


ช่วยครูพี่เลี้ยงเตรียมงานเพื่อนำเสนอในวันพรุ่งนี้
บอกเลยนะว่าเป็นวันที่เหนื่อย
ตอนเย็นเริ่มมีงานเข้ามาอีกแล้ววันศุกร์ที่จะถึงนี้จะมีงานเลี้ยงต้อนรับบุคลากรและยินดีในตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
งานนี้นักศึกษาต้องมีการแสดงและทุกคนต้องแสดง งานยากสำหรับเราละทีนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)