วันที่ 75 มหากาพย์วิเคราะห์ข้อสอบ 26082556

วันนี้ได้สอนคาบเดียววิชาหน้าที่พลเมือง ป.ห้า สนุกสนานเฮฮากับ 5 คู่จิ้นในห้อง วันนี้นั่งเขียนแผนได้สี่แผน เยอะที่สุดในประวัติการทำงาน ดีใจมาก เสาร์ อาทิตย์นี้คงได้กิ่นอิ่มนอนอุ่นละ แต่เดี๋ยวก่อน วิเคราะห์ข้อสอบ กับข้อสอบปลายภาคที่ยังไม่ได้ทำ เอิ่ม กลับมานอนดึกตื่นเช้าเหมือนเดิม

วันนี้หลังเลิกเรียนกิจกรรมลานธรรมแล้ว ก็ได้เข้าประชุมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบที่สอบไปเมื่อกลางภาค ก็มีเสียงครูหลายคนคัดค้านว่า ข้อสอบมีความไม่เเน่นอน เพราะคำตอบที่เด็กตอบมาอาจจะมั่วถูก และข้อสอบก็ใช้กับเด็กคนละกลุ่มกัน ก็เกิดข้อถกเถียงขึ้นมากมาย เเต่เราคิดว่าการวิเคราะห์ข้อสอบแบบนี้ก็ดี ไม่ได้สำคัญตรงที่ว่าข้อสอบข้อนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ แต่เราจะได้รู้ว่าเราสอนเป็นอย่างไร เราลืมเน้นในจุดใดไปบ้าง บางทีการวิเคราะห์ ข้อสอบ อาจจะไม่ต้องแก้ที่ข้อสอบ แต่ต้องมองย้อนและกลับมาแก้ที่การจัดการเรียนการสอนของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจันทร์จิรา วงค์กา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)