160825-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U - Ultimate

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Ultimate

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “ULTIMATE” ว่า “uhl-tuh-mit”

(CED) อธิบาย คำจำกัดความ “ULTIMATE” เมื่อเป็น Adj.

เมื่อใช้ “ultimate” บรรยายถึง”ผลขั้นสุดท้ายในชุด” หรือ “เป้าหมายในชุดของเหตุการณ์ที่ยาวนาน”

‘He said it is still not possible to predict the ultimate outcome.’

‘The ultimate aim is to expand the network further.’

ใช้ “ultimate” บรรยายถึง “แหล่งกำเนิดดั้งเดิม หรือต้นเหตุของบางสิ่ง”

‘Plants are the ultimate source of all foodstuff.’

‘The ultimate cause of what’s happened seem to have been the advertising campaign.’

ใช้ “ultimate” บรรยายถึง “สิ่งสำคัญที่สุด หรือสิ่งทรงพลังของเฉพาะชนิดหนึ่ง”

‘The ultimate power of the central government.’

‘Of course, the ultimate authority remained the presidency.’

‘My experience as player, coach and manager has prepared me for this ultimate challenge.’

ใช้ “ultimate” บรรยายถึง “ระดับสูงที่สุด” (most extreme) และ”ตัวอย่างของสิ่งไม่น่าพอใจเฉพาะอย่างหนึ่ง”

‘Bringing back the death penalty would be the ultimate abuse of human rights.’

‘Treachery was the ultimate sin.’

‘Coleman lives in fear of the ultimate disgrace.’

ใช้ “ultimate” บรรยายถึง “ตัวอย่างดีที่สุดที่เป็นไปได้ของเฉพาะสิ่งหนึ่ง”

‘He is the ultimate English gentleman.’

‘Caviar and oyster on ice are generally considered the ultimate luxury foods.’


(Concise Oxford Dictionary) ให้คำจำกัดความ “ULTIMATE” เมื่อเป็น Adj.

= “being or happening at the end of a process” (เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นในตอนท้ายของกระบวนการ)

= “being the best or most extreme example of its kind.” (เป็นสิ่งดีที่สุด หรือตัวอย่างระดับสูงสุดของชนิด)

= “basic หรือ fundamental” (ธรรมดา หรือ พื้นฐาน)

ในวิชา Physics หมายถึง “แรงสูงสุดที่เป็นไปได้” หรือ “ความต้านทานสูงสุดที่สิ่งนั้นทนได้ก่อนแตก”

เมื่อเป็น นาม หมายถึง “ดีที่สุดที่สามารถทำได้” หรือ “จินตนาการได้ ของสิ่งนั้น”

รูป พหูพจน์ ของ นาม “ultimacy” คือ “ULTIMACIES”

รูป Adv. คือ “ULTIMATELY”


(Concise Oxford Thesaurus) อธิบาย คำจำกัดความ คำพ้องความหมาย “ULTIMATE”

ในความหมาย “ในที่สุด” (Eventual) เช่น “Ultimate collapse of the Empire.” รวมด้วย

“final” “concluding” “terminal” “end” “resulting” “ensuing” “consequent” “subsequent”

ในความหมาย “พื้นฐาน” (Fundamental) เช่น “Ultimate truths about civilization.” รวมด้วย

“basic” “primary” “elementary” “elemental” “absolute” “central” “key” “crucial” “essential” “pivotal”

ในความหมาย “ดีที่สุด” (Best) เช่น “The ultimate gift for cat lovers.” รวมด้วย

“ideal” “greatest” “supreme” “paramount” “superlative” “highest” “utmost” “optimum” “quintessential”

เมื่อใช้เป็น นาม ในความหมาย “ระดับสูงสุด” (Utmost) เช่น “The ultimate in luxury living” รวมด้วย

“optimum” “last word” “height” “epitome” “peak” “pinnacle” “acme” “zenith” “nonpareil”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)